Jesteś tutaj

Skład osobowy

Kierownik:

prof. dr hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak
e-mail: katarzyna.koziak@wum.edu.pl


prof. zw. dr hab. med. Robert Słotwiński

e-mail: robert.slotwinski@wum.edu.pl

Adiunkci:  

dr n. med. Barbara Joanna Bałan
e-mail: barbara.balan@wum.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Dutkiewicz
e-mail: malgorzata.dutkiewicz@wum.edu.pl

Pracownicy naukowi:

dr hab. med. Krzysztof Bojakowski

dr n. biol. Dorota Maciejko

dr n. chem. Oliwia Zegrocka-Stendel
e-mail: oliwia.stendel@wum.edu.pl

Sekretarka:

mgr Joanna Taperek

e-mail: joanna.taperek@wum.edu.pl

Doktoranci:

mgr Marta Jankowska

mgr Katarzyna Kosałka

mgr Ewelina Wachowska

mgr Aneta Binkowska

mgr Joanna Drozdowska

mgr Maria Sikorska

mgr Piotr Krzeczyński

mgr Marta Zezula